Den kalde krigen

Istappar heng som blankt skyts frå takskjegg i bergensgatene. Nede på fortauet bevegar fotfolket seg utan å ane når angrepet kan kome.