- Straffen rammer barna

Ingen vet hvor mange barn som har foreldre i fengsel. Barneombudet mener arbeidet med å få egne barneansvarlige bak murene går for tregt.