Må svare om «laksetak»

Fiskeriministeren må svare ESA om hvor mye en aktør kan eie av oppdrettsanleggene i Norge.