Derfor går det ikkje tog

Arbeidet med tunnel forbi Voss sentrum for E16 er i gang. Det er dunka metallvegg ned i jorda kloss inntil Bergensbanen. Lina må vera klar til morgonekspressen sundag.