• KAN BLI DYRERE: Å passere gjennom bomstasjonene rundt Bergen sentrum kan bli dyrere i rushtiden, dersom det innføres køprising. FOTO: Kristian Jacobsen

Vil ha køpris-tvang

Fylkesmann Lars Sponheim mener Statens vegvesen må kunne innføre køprising i Bergen uten lokalpolitikernes samtykke. Det vil overkjøre lokaldemokratiet, svarer byrådet.