Jakt på turister i tunnel på E16

To fotturister med ryggsekk ble hentet av politiet i Arnanipatunnelen. Planen deres var å gå til Odda!