• (1/3)
    IKKE DISTRIBUERT: Et større antall gratisaviser ligger dumpet utenfor et privathus på Minde. FOTO: BENTE BORGEN

Naboene raser over avisberg

I Løbergsalléen på Minde ligger det hauger av udistribuerte utgaver av «Byavisen».