Lover helseløft for veteranene

Bare ett helseforetak i Norge har nok spesialkompetanse på skadede krigsveteraner.