• UTSETTES: Fredag ble det kjent at utbyggingen av kraftledningen mellom Simadal og Samnanger, som skulle ferdigstilles i løpet av 2012, ikke blir ferdig før etter sommeren i 2013. FOTO: SCANPIX (ARKIV)

- De tar ikke kulturminner på alvor

Fylkeskonservatoren mener det er Statnetts egen feil at utbyggingen av kraftlinjen Simadal-Samnanger utsettes et år.