• PROTESTERER: Narve Nilssen i Ungdommens bystyre i Bergen reagerer på regjeringens vedtak om å kutte elevrådsarbeidet som fag. FOTO: RONALD E. HOLE

- Opplæringen blir fattigere

Ungdommens bystyre i Bergen protesterer mot det de kaller regjeringens dobbeltmoral.