Mer trafikkrøll?

Riksveien ved Nøstet snevres inn til et kjørefelt fra i dag.