Helse Vest manglar ein halv milliard

Sjukehusa på Vestlandet manglar kring 500 millionar kroner for å oppretthalde drifta neste år.