Balestrand kuttar til beinet

Dårlegare, men dyrare, helsetenester og eldreomsorg. Sjefsstillingar som forsvinn og skular som kan bli lagt ned.