Gulen blir "konsern"

Gulen har skrapa botnen i pengepungen.