Mer privatisering av veijobbene

De private entreprenørene har nådd frem med budskapet om at det sløses med statlige penger på drift og vedlikehold på veiene.