Løn eller konkurs for Fundo

Får ikkje gjeldsnemnda til ei ordning som sikrar at dei tilsette får uteståande løn, blir Fundo slått konkurs.