Den hemmelige gågaten

Ingen store drypp fra mørkt tak. Ingen flaggermus, ingen grevlinger. Ikke rotter, heller. Ikke engang en eneste liten edderkopp.