Grønt lys for Askøy-kamskjell

Askøy Kamskjell AS har fått konsesjon av Fiskeridirektoratet til å drive oppdrett ved Marholmen nord for Ramsøy.