Væpnet ran på Fisketorget

En kiosk på Fisketorget ble ranet av en maskert mann med kniv i natt.