Stenger av lystgass til fødende

Kvinneklinikken kutter lystgass som smertelindring. Nye målinger har vist lekkasje og for høye konsentrasjoner av gassen på fødestuene.