Trafikkulykke i Damsgårdstunnelen

Damsgårdstunnelens løp mot Bergen sentrum er åpnet igjen etter en trafikklykke ved 12.15-tiden.