Fikk opplest kvinnens versjon

Retten tillot i dag at forklaringen til den kurdiske kvinnen på rømmen ble lest opp uten at forsvarerne fikk stille kritiske spørsmål. Det var en viktig seier for påtalemyndigheten.