Fortviler over manglende jordmortilbud

Mona Strand Trengereid (35) sliter med fødselsangst, og trenger oppfølging i svangerskapet. Men hjemkommunen Sund tilbyr ikke jordmortjeneste, selv om loven krever det. Nå klager de vordende foreldrene saken inn for Fylkeslegen.