Får minst av sykehuspotten

I dag får sykehussektoren mer penger av Stortinget. Men skjevfordelingen mellom de enkelte foretakene rettes ikke opp. Pr. innbygger får vestlendingene fremdeles minst av sykehuspotten.