Redda eitt-åring på land

Heilt åleine drog åtte år gamle Ole Andrew søskenbarnet Håvard opp av sjøen. Åtteåringen bar den bevisstlause eittåringen opp på kaien og gav han førstehjelp.