Hakkende gale

Det var bare hakket før en hakkespett hadde stoppet krafttilførselen til vel 250 husstander i Eidesåsen i Odda. En kravstor hakkespettdame kan være årsaken.