Rekordmye ecstasy

Tall fra Kripos viser at det aldri har blitt beslaglagt mer ecstasy i Norge enn i år.