Undersøker kvaliteten i bergensskolen

Kvaliteten ved skolene i Bergen skal granskes. Første undersøkelse blir i år. I 2003 skal samtlige skoler granskes.