Kommunal skepsis til kirkelig kulturutvalg

Det er lite sannsynlig at Bergen kommune vil overlate sine budsjettmidler til kirkekultur til det nye kulturutvalget for sentrumsmenigheten. Til det er den faglige kompetansen i utvalget for svak.