Takker for leting etter sønnen

Foreldrene til den druknede 21-åringen Anders Aubert Opdal takker alle som deltok i letingen etter ham de drøyt tre ukene han var savnet.