Ikke ankemuligheter

Det er ikke mulig å anke eksklusjonsvedtak fra Metadonklinikken. Sjefpsykolog Wenche Haga skulle gjerne hatt ankemulighet.