Sentrum bedre enn sitt rykte?

En av fire plages av bråk og konflikter i nabolaget. Likevel trives beboerne i sentrum, viser en rapport.