Krafttak for rassikring

Staten vil ta krafttak for å sikre rasfarlige veier den neste fireårsperioden. En god del av dette vil gå til Hordaland.