Granskar havområda

Områda rundt Stureterminalen i Øygarden skal undersøkjast for å sjå om framande organismar har slått seg til i sjøen.