Tysk bostol-turist sendes hjem

Den sterkt handikappede tyskeren har bodd på gaten, brukt politiets toaletter, og lagd trafikkork med rullestolen sin. I går ble han sendt ut av byen.