Grannestrid om øy

Det er ikkje berre Spania og Marokko som ryk opp i krangel om ein holme, no spissar det seg til strid i Nordhordland óg.