- Gutten er død

Her er gisseldramaet minutt for minutt, slik politiet og de fornærmede huske det.