Mer lønn = flere menn i yrket

En oversikt fra Utdanningsforbundet viser at når kvinneandelen i et yrke går ned, øker lønna.