Barnehageopptakene er ulovlig

Søkere som ikke får kommunal barnehageplass i Bergen har ikke klagerett. Lovbrudd, sier Sivilombudsmannen.