Gartneri for næring og samarbeid

Med 1,5 millioner offentlige kroner å jobbe med skal Næringshagen i Odda skape ny næring i distriktet. Kunnskap og tjenester er stikkord for fremtidens arbeidsplasser.