Skambitt av flådd steinbit

Bergenseren hadde spikret steinbiten på naustveggen for å dra skinnet av. Men flådd og skinnløs, klappet steinbiten kjeften over fingeren til bergenseren og bet han til blods.