Mengder av giftig røyk fra bilopphoggeri i brann

Flere titall biler stod torsdag kveld i brann ved Blomdals Opelhøgg på Seimskaien i Arna. Publikum ble bedt om å lukke vinduer og dører i husene sine. Den tjukke, svarte røyken som steg opp fra brannstedet var ifølge brannvesenet giftig.