Skål for desemberpikene!

De skåler og smiler forførende. Kalenderpikene på kino kan «gå hem og legge seg» når våre desemberpiker trår til.