Ikke nødvendig med nytt nominasjonsmøte

Hordaland Fremskrittsparti står fritt til å endre stortingslisten innen 31. mars.