Flere utvikler skolen

Elevene skal få bestemme mer selv. Flere av landets kommuner satser nå på å ut-vikle ungdomsskolen.