Storalarm etter vinkelsliping

Brannvesenet fikk melding om kraftig røykutvikling og stikkflammer ut vinduene. Det var noe ovedrevet.