Nå vil også grunneiere verne skog

Stadig flere skogeiere sier ja til å opprette naturreservater. Sp-veteran Magnar Lussand i Hardanger er én av grunneierne som verner egen skog.