• VINTERGRÅTT: – Et økologisk kraftverk, sier Magnus Johan Steinsvåg (til h.) om skogen som nå er vernet ved Lussand i Hardanger. Plansjef Jan Ivar Rødland (til v.) i Vestskog bidrar til at stadig flere grunneiere inngår avtaler om frivillig skogvern. FOTO: Rune Sævig

Nå vil også grunneiere verne skog

Stadig flere skogeiere sier ja til å opprette naturreservater. Sp-veteran Magnar Lussand i Hardanger er én av grunneierne som verner egen skog.