Vil ha mobilforbud i bergensskolene

Henning Warloe (H) mener mobilen ikke har noe i klasserommet å gjøre. Ved Ytrebygda skole vender rektor tommelen ned for et totalforbud.

LØSER OPPGAVER: Agathe Nordvik (15) (fra v.), Martine Gudim (14) og Johanne Svanevik (15) løser oppgaver på skolen både med bøker og mobil. Det synes de fungerer fint. Rune Sævig

– Jeg har tvilt meg frem til dette standpunktet. Men jeg mener at mobilen ikke har noe i klasserommet å gjøre, sier Henning Warloe, nestleder i komité for barnehage, skole og idrett.

I bystyret neste uke fremmer han forslag om mobilfri skolehverdag. Han vil be byrådet utarbeide et felles regelverk for alle skolene i Bergen.

– Går ut over konsentrasjon

Bruk av mobil kan gå kraftig ut over både undervisning, konsentrasjon,
læringsutbytte og sosialt samvær på skolen, påpeker Warloe.

GJØR SPANSK: Christoffer Johannesen (til v.) og Tobias Sørensen i tiende klasse leser inn spansk på en lydfil på mobilen. Den skal etterpå sendes læreren. Rune Sævig

I dag kan hver skole og hver enkelt lærer selv bestemme hvordan de forholder seg til mobilen.

– Denne forskjellsbehandlingen kan oppleves urettferdig. Hvis det er snakk om å bruke mer IT i skolen, burde Bergen kommune heller få på plass flere datamaskiner og nettbrett, sier Warloe.

Tommel ned

På Ytrebygda skole vender de tommelen ned når de hører om forslaget fra Warloe.

– Vi ønsker at elevene skal få lære å bruke mobilen fornuftig. Jeg har ikke tro på et totalforbud, sier rektor Hjørdis Østerbø.

SKJØNN FORENING? Her holder elevene orden på timeplanen ved hjelp av mobilen. Rune Sævig

Skolen har laget egne, lokale regler: Mobiltelefonene settes i flymodus og legges i et mobilhotell når timen starter. Men hvis lærerne sier den skal brukes i undervisningen, kan de hente frem mobilen. Dermed kommer det an på faglæreren om de får bruke mobil i timen.

Under spising i klasserommet er mobilen forbudt. Og i friminuttene er det lov til å bruke den.

Vil ha lokale regler

Bruker elevene mobilen når de ikke skal, kan de få anmerkning.

– Et totalforbud blir for enkelt. Jeg synes hver skole burde finne sine regler. Her fungerer det jo fint, sier Sheila Saber (15) i tiende klasse ved Ytrebygda skole.

DÅRLIG IDE: Johanne Svanevik (15) (til v.) og Sheila Saber (15) synes ikke mobilforbud er den riktige veien å gå. Rune Sævig

Mobilen brukes blant annet til å lese inn lydfiler på spansk, som så sendes læreren. Eller de bruker den som oppslagsverk. Apper kan også lastes ned for å løse oppgaver.

Johanne Svanevik (15) understreker at elevene ikke sitter med hodet i mobiltelefonen, selv om de får lov til å bruke den i friminuttene.

– Se her, folk sitter fortsatt og snakker sammen. Av og til spiller vi sammen, hører på musikk eller vise hverandre noen klipp, sier Svanevik.

Men én ting kan de gi Warloe rett i: – Et forbud vil kanskje gi bedre konsentrasjon på skolen, sier Saber.

– Men uansett kan de ikke ha et mobilforbud slik verden utvikler seg. Det er vel bedre å lære å følge reglene for mobilbruk, sier Svanevik.

Totalforbud i Frankrike

I Frankrike har de innført et nasjonalt mobilforbud i skolene. Denne uken gikk barne- og likestillingsministeren ut og sa at hun ville løfte mobilforbud som en nasjonal sak. Høyre har tidligere signalisert at det ikke er aktuelt med et nasjonalt forbud, slik at det blir opp til hver enkelt kommune.

– Mange har gjennomført restriksjoner på bruk og tilgjengelighet i skoletiden, og erfaringene skal være positive, sier Warloe.

I Oslo har hver tredje ungdomsskole gjennomført mobilforbud ifølge Dagsavisen.

Skolebyråd Roger Valhammer (Ap) mener et mobilforbud blir for enkelt.

– Dette er å gå baklengs inn i fremtiden. Warloe tar ikke inn over seg at vi lever i en stadig mer digital verden, sier Valhammer.

Han mener at skolen og lærerne bør styre dette selv.

– Målet må være en vettig bruk av digitale verktøy og klare rammer for mobilbruken. Det har jeg stor tro på at skolene finner løsninger på sammen med foreldrene og elevene, sier Valhammer.

Ikke nok datautstyr

Han understreker at byrådet har som ambisjon å sikre godt digitalt utstyr i hele grunnskolen gjennom Smart oppvekst.

– Den digitale utstyrsparken i bergensskolen har ikke vært god nok det siste tiåret, sier Valhammer og legger til:

– Mobilen bør være et pedagogisk supplement, ikke en erstatning fordi man mangler alternativer.

Warloe viser til en undersøkelse gjennomført av Sentio for Klassekampen. Der sa 74 prosent av befolkningen at de støtter et mobilforbud i skolen.

– Som skoleeiere må kommunene vurderer om det skal innføres et felles regelverk. Skoler og elever er best tjent med et felles regelverk som sikrer lik behandling av alle, sier Warloe.