Tomtestriden: Havforskningen har fått gjennomslag for dypvannskai

Statsbygg legger førstkommende mandag frem kriterier for valg av tomt for nytt bygg til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.